Kości – zasady gry

Kości są prawdopodobnie najstarszą grą, jaką wymyślili ludzie. Nie była to jedna gra, ale mnóstwo wariantów o różnych regułach, które łączyło jedno: o wyniku decydował ślepy los. Początki gry w kości nie są znane i prawdopodobnie nigdy nie uda się ich ustalić. Przypuszcza się, że grę wymyślono na Dalekim Wschodzie lub też że „wymyślano” ją […]