Regulamin

Administratorem portalu jest firma Webkreo.pl, ul. Kasztanowa 4, 62-003 Biedrusko (REGON: 302321800). Strona niniejsza ma charakter informacyjny. Naszym celem jest poruszanie tematów związanych grami planszowymi, karcianymi, ale nie tylko.

Część treści dostępnych na stronie, pisana jest przez użytkowników lub przekazywana przez reklamodawców. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieaktualne dane zawarte w publikowanych materiałach, oraz za treść i formę opublikowanych artykułów, recenzji, reklam, ogłoszeń, komentarzy i innych treści tworzonych przez Użytkowników portalu. Jako administrator strony dokładamy natomiast wszelkich starań, aby opublikowane teksty nie naruszały prawa polskiego i międzynarodowego. Użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie z zasadami powszechnie uznanych norm moralnych, zasad netykiety oraz nie naruszając prawa polskiego i międzynarodowego.

Korzystanie z treści zamieszczonych w portalu scrabs.pl nie oznacza dla jego Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych treści w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Użytkownik portalu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do portalu treści (tekstów, zdjęć i innych utworów). Ponadto Uczestnik oświadcza, że wymienione wcześniej utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

Użytkownik może zgłosić treści które naruszają regulamin bądź są niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym, za pośrednictwem formularza kontaktowego. W treści zgłoszenia powinna znaleźć się informacja pozwalająca na lokalizację materiału który narusza regulamin (najlepiej odnośnik do strony w portalu) oraz informacja o znalezionej nieprawidłowości. Po przeglądzie dokonanym przez Redakcję portalu treści takie będą usuwane bądź modyfikowane. Redakcja serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona czasem w jakim musi zweryfikować zgłoszone materiały.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności, czasowego bądź trwałego zawieszenia działania serwisu (bez archiwizowania zamieszczonych w nim treści) w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i informowania Użytkowników portalu.