27.02.2018

Czy Słówka są lepsze niż krzyżówka?

Czy wyjeżdżając w podróż zdarza Wam się zabrać ze sobą gry planszowe lub karciane? Skoro trafiliście na naszą stronę, to prawdopodobne tak. Karty sprawdzają się w podróży idealnie. Gry planszowe często zajmują trochę miejsca, ale producenci niejednokrotnie przygotowują specjalne pomniejszone wersje swoich gier – tak aby można było zawsze je mieć pod ręką, np. w samochodzie, pociągu, czy w samolocie. Tak jest też w przypadku popularnej gry Słówka. W małym pudełku mieści się wszystko co jest potrzebne do gry: plansza (o rozmiarach ok. 16 x 16 cm), 42 żetony z literami, 4 zasłonki, notes, ołówek no i oczywiście broszurka zawierająca opis zasad gry.

Gra przeznaczona jest dla 2 – 4 graczy od 8 lat. Przystępując do gry, musimy znaleźć trochę miejsca na którym rozłożymy planszę. Plansza powinna leżeć stabilnie, aby rozłożone na niej żetony z literkami nie przesuwały się. To jest istotne ograniczenie, jeśli chodzi o grę w samej podróży. Być może z tej przyczyny rozgrywki w Słówka lepiej prowadzić po dojechaniu na miejsce, niż podczas samej podróży.

Zasady gry

Na początku gry wymieszane i zakryte żetony z literami należy rozłożyć na stole. Gracze losują żetony i grę rozpoczyna ten, który ma literę najbliższą początku alfabetu. Gracz ten losuje jeszcze jeden żeton i kładzie go w polu Start. W dalszej kolejności grać będą gracze siedzący zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Każdy losuje dla siebie po 6 żetonów i układa je za swoją zasłonką.

Każdy z graczy w swojej kolejce próbuje ułożyć wyraz z żetonów wyłożonych już na planszy oraz ze 1 do 6 swoich żetonów. Każde nowe słowo, musi zawierać w sobie co najmniej jedną literę, która już jest na planszy, a każdy kładziony na planszę żeton, musi przylegać co najmniej jednym bokiem do żetonu już leżącego na planszy. Słowa muszą być polskimi wyrazami, dowolnie odmienionymi (np. BAL, BOLON, BALONIK), ale nie mogą to być nazwy własne (np. imiona, nazwy samochodów, itp.). Jeśli uda się ułożyć słowo, zliczane są zdobyte punkty. Każdy z żetonów, poza literą, ma również oznaczoną liczbę punktów, która przysługuje za tę literę. Na planszy umieszczone są tzw. pola bonusowe, ze wskazaną liczbą punktów. Jeśli gracz w swoim ruchu, otoczy jedno (lub więcej) z pól bonusowych, wówczas doliczane są również punkty za te pola bonusowe. Liczbę punktów w poszczególnych rozgrywkach możemy zapisywać w dołączonym do gry notesie.

Jeśli gracz w swojej kolejce nie może ułożyć żadnego słowa, może zrezygnować z ruchu i wymienić dowolną liczbę swoich żetonów na żetony znajdujące się jeszcze w puli. Gra kończy się jeśli na planszy zakryte zostaną wszystkie jasne pola lub gdy w dwóch kolejnych kolejkach, żadnemu z graczy nie uda się ułożyć kolejnego wyrazu. Wygrywa gracz, który uzyskał największą liczbę punktów.

To jak: Słówka czy krzyżówka?

Czy słówka są lepsze niż krzyżówka? Krzyżówkowiczów zapewne nikt do tego nie przekona, ale miłośnicy gier planszowych i słownych z pewnością chętniej sięgną po tę pozycję.

Zobacz również

Komentarze: (1)

  1. Jest też pełnowymiarowa wersja tej gry od tego samego wydawcy – na większe imprezy 😉

    atm, Odpowiedz